historia szkoły Drukuj Email
Historia Szkoły Rolniczej w Opatówku datuje się od roku 1958, kiedy to przy Szkole Podstawowej powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, którą w roku 1968 przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Opatówku.


1 września 1972 Otwarto w Opatówku w nowym obiekcie przy ul. Parkowej 1 Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą i Zasadniczą Szkołę Rolniczą z równoczesnym przejęciem uczniów ze Szkoły Rolniczej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.


1974 Przekształcenie szkoły w Opatówku w Szkołę Powiatową - Centrum Szkolnictwa Rolniczego. W skład tego Centrum weszły szkoły filialne: Zasadnicza Szkoła Rolnicza w: Rożdżałach, Petrykach, Woli Droszewskiej, Brzezinach  i Jankowie.


luty 1974 Otwarcie Państwowego Technikum Rolniczego dla pracujących.


wrzesień 1974 Otwarcie 3-letniego Państwowego Technikum Ogrodniczego, Państwowego Technikum-Zaoczno-Telewizyjnego.


wrzesień 1975 Utworzenie 3 - letniego Państwowego Technikum Rolniczego.


wrzesień 1976 Powołanie w Opatówku Zespołu Szkół Rolniczych.


1976 Utworzenie w Zespole Szkół Rolniczych Policealnego Studium Zawodowego - w trybie zaocznym.


1977 Pierwsza studniówka i pierwsza matura.


1978 Rozpoczęcie budowy Szkolnego Gospodarstwa Pomocniczego dla potrzeb praktycznej nauki zawodu.


1981 Zakończenie działalności Państwowego Technikum Rolniczego dla pracujących.


1982 Wydłużenie kształcenia na poziomie szkoły zasadniczej z dwóch do trzech lat.


1983 Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Opatówku.


1986 Zakończenie działalności Państwowego Technikum Rolniczego w Opatówku.


1986 Otwarcie nowego typu szkoły 5-letniego Państwowego Technikum Ogrodniczego na podbudowie Szkoły Podstawowej.1988  - 1994
Zakończenie działalności szkół filialnych w Petrykach, Rożdżałach, Jankowie, Woli Droszewskiej i  Brudzewie.


1989 Zakończenie działalności Policealnego Studium Zawodowego.


1994 Zakończenie działalności Państwowego Technikum Zaoczno-Telewizyjnego.


1997 I Zjazd Techników Zespołu Szkół Rolniczych w Opatówku w 25. rocznicę powstania szkoły.


1998 -
- do dziś
Organizacja Targów Ogrodniczo Rolniczych i Działkowych Pamiętajcie o ogrodach...


1998 Przekształcenie Gospodarstwa Pomocniczego w Szkolny Warsztat Ćwiczeń Praktycznych.


październik 1999 Utworzenie na bazie ZSR w Opatówku oddziału Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi kształcącej na dwóch kierunkach: Informatyka i Pedagogika.


styczeń 1999 Przejęcie szkół rolniczych z Ministerstwa Rolnictwa przez Samorząd Powiatowy.


lipiec 2000 II Zjazd Absolwentów w związku z nadaniem szkole imienia Stanisława Mikołajczyka oraz przekazaniem szkole sztandaru.


wrzesień 2000 Utworzenie 4 - letniego Liceum Ogólnokształcącego o profilu informatyczno-językowym.


październik 2000 Podłączenie szkoły do sieci Internet.


1 września 2002 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.


wrzesień 2002
  • W ramach wprowadzonej reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego wprowadzono w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku następujące typy szkół:
  • 2 - letnia Szkoła Zawodowa (kształcąca w zawodzie ogrodnik),
  • 4 - letnie Technikum (kształcące w zawodzie technik ogrodnik),
  • 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące,
  • 3 - letnie Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją.


10 września 2002Otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.


12 października 2002 III Zjazd Absolwentów "Ogrodnika"w Opatówku w 30. rocznicę powstania szkoły.


czerwiec 2004Zakończenie działalności 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej .

czerwiec 2004Zakończenie działalności 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego.

czerwiec 2004Pierwszy egzamin kwalifikacyjny w zawodzie ogrodnik.

maj 2005 Pierwsza nowa matura.

czerwiec 2005Zakończenie działalności 5-letniego Technikum Ogrodniczego.

czerwiec 2006Pierwszy egzamin kwalifikacyjny w zawodzie ogrodnik.

 


październik 2006Zakończenie remontu budynku internatu.


kwiecień 2007Z okazji X Targów Ogrodniczo - Rolniczych i Działkowych Pamiętajcie o ogrodach... w naszej szkole gościł wicepremier  A. Lepper.


czerwiec 2007

Zakończenie działalności 3-letniego dziennego Technikum Uzupełniającego.

czerwiec 2007

IV Zjazd Absolwentów "Ogrodnika".

35-lecie szkoły.


wrzesień 2008

Otwarcie 4-letniego Technikum (kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu).

Otwarcie 4-letniego Technikum (kształcącego w zawodzie technik informatyk).