SKŁAD OSOBOWY RADY RODZICÓW Drukuj Email

   

   Prezydium Rady Rodziców:

 
            Przewodnicząca – Marek Matysiak 
        Zastępca przewodniczącego – Tomiec Danuta
 

   Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

Zawiasa Iwona
Pietrzsykowski Henryk
Nowak Małgorzata
Dryka Marta
Frątczak Aneta
Cuper Marzena
Marchwacka Maria
Latański Roman
 
Komisja rewizyjna:
 
 Pawlak Barbara
 
Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej 39 8404 0006 2107 0000 3103 0002

wpłata na radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł.