Zgłoszenie uzupełniające do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2019 Drukuj Email
wtorek, 26 marca 2019 11:45

 Wszyscy słuchacze, którzy w sesji styczeń -luty 2019 nie zaliczyli dowolnej części egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie, do dnia 29.03.2019 r mają prawo złożyć deklarację uzupełniajacą na sesję czerwiec - 2019.

Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN w sparwie szczegółowych wraunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  „Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurszawodowy zgodnie z § 4 ust. 3 albo 4, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego."