kontakty zagraniczne
unia nasza szkoła
1 Staż produkcyjny w Darthuizer w Holandi
2 Staż w Holandii 1.11.2009-1.02.2010
3 firmy i instytucje
4 nasi partnerzy
5 staże zagraniczne