dokumenty szkolne
1 Dokumenty PPK
2 Formularz wniosku nauczyciela o pracy w czasie pobytu na kwarantannie lub w izolacji
3 Program Wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021
4 Procedury organizacji zajęć w szkole od 1 września 2020 r.
5 Wykaz podręczników obowiązujący od września 2020 r.
6 Statut Zespołu Szkół - 19.09.2019
7 Program Wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020
8 Szkolny zestaw podręczników na rok 2019/2020
9 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia i zasady postepowania.
10 Wewnątrzszkolny system oceniania - obowiązujący od 01.09.2018
11 Zasady publikowania artykułów w "aktualnościach"
12 Program Wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019
13 Regulamin oceny pracy nauczycieli obowiązujący od 01.09.2018
14 Regulamin Konkursu "Najlepszy Absolwent szkoły" - 2018
15 Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018.
16 Zestaw programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018
17 Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów.
18 Regulamin przyznawania tytułu "Najlepszego Absolwenta szkoły"
19 Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
20 Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony w 2015 r.
21 Regulamin Dziennika Elektronicznego
22 Regulamin staży zagranicznych
23 Propozycje ankiet do prowadzenia autowealuacji
24 Druk arkusza obserwacji zajęć dydaktycznych
25 Szablon projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
26 Dokumenty związane z organizacją wycieczek szkolnych
27 Podstawy programowe do kształcenia w zawodach.
28 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
29 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
30 REGULAMIN RADY RODZICÓW
31 REGULAMIN BIBLIOTEKI
32 REGULAMIN INTERNATU