Drukuj Email

Zapraszamy do klasy wielozawodowej, gdzie są możliwości kształcenia w różnych zawodach:

 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Ogrodnik
 • Rybak śródlądowy
 • Pszczelarz
 • Fryzjer
 • Kucharz

oraz poszerzenie swoich kwalifikacji w następujących kursach:

 • możliwość uzyskania uprawnień na obsługę wózka widłowego
 • możliwość uzyskania uprawnień na obsługę kombajnu zbożowego
 • możliwość uzyskania uprawnień na obsługę ładowaczy teleskopowych
 • możliwość odbycia szkolenia (podstawowego) z zakresu stosowania środków ochrony roślin
 • możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B i T
 
technik usług kosmetycznych Drukuj Email

Program nauczania kierunku kosmetyka stwarza możliwości poznania rzeczywistych zastosowań różnorodnych, nowoczesnych technik kosmetycznych w gabinecie kosmetycznym czy odnowy biologicznej.

Więcej…
 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku Drukuj Email
piątek, 08 marca 2019 09:30

Projekt pt. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku" realizowany przez Powiat Kaliski bez udziału partnerów zakłada:

-podnoszenie kwalifikacji zawod. młodzieży poprzez staże zawodowe u pracodawców/przedsiębiorców,
-wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
-realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego,
-doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
-współpracę z otoczeniem społ.-gosp. w organizacji nauczania zaawod.
-doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy.

Cel główny projektu to poprawa zdolności do zatrudnienia osób z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 100 uczniów (20K/80M) oraz 29 nauczycieli (15K/14M) ZS im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Cele szczegółowe projektu:
-zwiększenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji (w tym kluczowych) uczniów,
-zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycz. w
miejscu pracy,
-wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
-modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
-rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki,
-zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowych technologi poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego,
-zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym w środowisku lokalnym.

 

 

 

 
zawód opiekunka środowiskowa Drukuj Email

Opiekunka środowiskowa zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie.  Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

Więcej…
 
technik rachunkowości Drukuj Email

Szkoła przygotowuje Słuchacza do  zdobywają wiedzy ekonomiczno - informatycznej. Słuchacz uczy się prowadzić rachunkowość i rozliczenia finansowe a także w jaki sposób sporządzać sprawozdania finansowe i prowadzić własną działalność gospodarczą w sektorze finansowym.

Więcej…
 
REKRUTACJA Drukuj Email
środa, 13 kwietnia 2016 12:14
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Wniosek o przyjęcie do szkoły 2020.pdf)Wniosek o przyjęcie do szkoły 2020.pdf 355 Kb
Więcej…
 
Technik agrobiznesu Drukuj Email
Więcej…
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY Drukuj Email
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 profil ogólny 

  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 technik informatyk  technik architektury krajobrazu 
 technik organizacji
turystyki
 technik agrobiznesu
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 
zawód florysta Drukuj Email

Florysta jest zawodem odpowiedzialnym za tworzenie dekoracji roślinnych od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się on także oprawą wizualną uroczystości i imprez np. ślubów, komunii, festiwali oraz kompleksową dekoracją wnętrz stosując rośliny cięte i doniczkowe.

Więcej…
 
Technik obsługi turystycznej Drukuj Email
Więcej…
 
Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym Drukuj Email
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

NASZA SZKOŁA

 • bkp02.jpg
 • i01.jpg
 • sp11.jpg
 • az09.jpg
 • sp10.jpg
 • i04.jpg
 • bd04.jpg
 • i05.jpg
 • sp12.jpg
 • pwh01.jpg
 • az02.jpg
 • az04.jpg
 • sp08.jpg